Kviečiame į dokumentinio filmo pristatymą

Lapkričio 20 d. (penktadienį) 12.30 val. 316 a. (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius) vyks dokumentinio filmo apie klimato kaitą Lietuvoje pristatymas ir pokalbis apie artėjančią COP21 konferenciją Paryžiuje.

COP21 – Jungtininių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių 21-oji konferencija 2015 m. lapkričio 30 – gruodžio 11 d.

Joje numatoma patvirtinti naują teisiškai privalomą tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos, įsigaliosiantį nuo 2020 m.

Paryžiaus konferencijoje tikimasi pasiekti ambicingo ir ilgalaikio privalomo susitarimo, kuriuo subalansuotai bei ekonomiškai efektyviai numatoma spręsti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, finansų, technologijų kūrimo ir perdavimo, gebėjimų stiprinimo, veiksmų skaidrumo bei paramos klausimus. Protokole būtų nustatyti ambicingi nacionaliniu lygmeniu apibrėžti klimato kaitos švelninimo įsipareigojimai.

Renginyje dalyvaus filmo kūrėjai – Prancūzijos instituto (INSTITUT FRANÇAIS) darbuotojai.

Kuriant filmą dalyvavo Hidrologijos ir klimatologijos katedros darbuotojai ir studentai (ypač III kurso).

Filmą peržiūrėti galima čia: www.institutfrancais-lituanie.info/cop21

Kviečiame aktyviai dalyvauti!