Kviečiame rinktis gretutinių studijų programas HIDROLOGIJA ir METEOROLOGIJA

Priimtieji į VU bakalauro studijas 2011 m. ir vėliau gali pasirinkti gretutines 60 kreditų studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.

HIDROLOGIJOS  ir METEOROLOGIJOS gretutinių studijų programas (GSP) gali rinktis fizinių, biomedicinos ir socialinių studijų sričių studentai.  Studijų trukmė – 5 semestrai.

HIDROLOGIJA: aprašas

METEOROLOGIJA: aprašas

Šiuo metu įvairiuose akademiniuose padaliniuose siūloma ir daugiau (virš 30) GSP: http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-sistema/studiju-pakopos/. Kurias GSP galite rinktis informuoja Studijų IS.

Ketinantys rinktis  studijų programas HIDROLOGIJA  ir METEOROLOGIJA  turi pateikti prašymą raštu Gamtos mokslų fakulteto Dekanatui į 212 kab. (M. K. Čiurlionio 21) iki 2013 m. kovo 15 d.

Vietų skaičius gretutinių studijų programose ribotas. Paskubėkite!

Plačiau apie GSP organizavimo tvarką: http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai