Sveikiname bakalaurus ir magistrus sėkmingai apgynusius baigiamuosius darbus! Šiemet Hidrologijos ir meteorologijos bakalauro studijas baigia 20, o Hidrometeorologijos magistro studijas – 11 absolventų. Visiems linkime geriausios kloties karjeroje ir tolesnėse studijose!

Baigiamųjų darbų temas galima rasti šios svetainės skyrelyje „Studijos/Diplominiai darbai ir disertacijos”