Tekstą 1979 metais vertė VU Istorijos fakulteto docentė J. Šimkauskienė ir vyr. dėstytoja J. Mažiulienė.

 

Tekstą 2004 metais į kompiuterinę laikmeną surinko VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros studentė D. Kvedaravičiūtė.

 

Pratarmę 2005 metais parengė VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros docentai E. Rimkus ir V. Ščemeliovas