R programavimo kalbos taikymas aplinkos tyrimuose

Informacijos šaltiniai pagal kurso turinį

Svarbiausios R funkcijos

Paskaitų medžiaga

Įvadas

Duomenų objektai ir jų valdymas

Funkcijos

Vizualizacija

Statistika

Aplinkos duomenu masyvai

Erdvinai duomenys

Duomenys
Sniego dangos storis, cm

MS duomenys

Menesio vidutinė tempeatūra ir kritulių suma

Vizualizacijai (zip archyvas)

Statistikai

Aplinkos duomenys 1, Aplinkos duomenys 2

Erdviniai duomenys