Europos klimato tyrimų sąjunga (ECRA)

Šių metų vasario mėn. 27-28 d. Briuselyje vyko Europos klimato tyrimų sąjungos ECRA (the European Climate Research Alliance) visuotinė asamblėja. Joje dalyvavo VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros docentas Justas Kažys. Renginio metu buvo supažindinta su ECRA veikla ir naujausiais per pastaruosius 2 metus atliktais tyrimais klimato srityje. Šių metų renginio šūkis „Klimato kaita ir informacija skatinanti veikti“.

» Skaityti toliau

Aplinkos projektų valdymo agentūra siūlo darba

Aplinkos projektų valdymo agentūra ieško Vandentvarkos projektų skyriaus vyriausiojo specialisto. Pagrindinė veiklos sritis – aplinkos apsaugos specialiųjų programų įgyvendinimas ir priežiūra.

CV ir kitus dokumentus reikia pateikti iki kovo 8 d.

Detalią informacija rasite čia.

Kasmetinė Europos meteorologijos asociacijos (EMS) konferencija

Šių metų EMS (angl. European Meteorological Society) tarptautinė taikomosios meteorologijos ir klimatologijos konferencija vyks Lyngby (Danijoje) 2019 m. rugsėjo 9-13 d. Pagrindinė konferencijos tema: „Arktis: nauji iššūkiai orų, ledo ir klimato tyrimams, prognozavimui ir paslaugų teikimui“ (angl. „The Arctic: the new frontier for weather, ice and climate research, forecasting, and services“). Ši konferencija apima temas susijusias su naujausiais tyrimais meteorologijoje ir klimatologijoje bei naujų metodų taikymą operatyviniame darbe.

Konferencijos mokslinę programą ir sesijų temas galite rasti čia.

 

Svarbiausios datos:
2019 m. kovo 6 d. – paskutinė diena jaunųjų mokslininkų pranešimų santraukoms bei  paraiškoms kelionės paramai (Young Scientist Travel Award, YSTA)
2019 m. balandžio 12 d. – paskutinė diena pranešimų santraukų registracijai, bei galimybei laimėti konferencijos mokesčio nuolaidą ir jauniesiems mokslininkams skirtą Trompo fondo apdovanojimą (Tromp foundation travel award to young scientists, TFTAYS).

Išsamią informaciją apie konferenciją rasite čia.

Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro bei Hidrometerologijos magistro studijų programų įvertinimas

Naujai paskelbtame dalykiniame Lietuvos švietimo įstaigų reitinge Vilniaus universitetas yra pirmoje vietoje, o gamtinės geografijos srities sutdijų programos gavo aukščiausią įvertinimą.

Nacionalinis dalykinis aukštųjų mokyklų reitingas sudarytas atsižvelgiant į 2200 darbdavių nuomonę apie studijas baigusiuosius, priimtų studijuoti pirmakursių balus, absolventų įsidarbinimą, gaunamą atlyginimą ir kitus rodiklius. Sudarytojai įvertino daugiau kaip 70 studijų krypčių ir konkrečių specialybių reitingus.

Vilniaus universiteto gamtinės geografijos bakalauro studijų programos, tarp kurių patenka „Meteorologijos ir hidrologijos“ studijų programa, įvertintos 98 balais iš 100, o magistrų, kurioms atstovauja studijų programa „Hidrometerologija“ įvertintos maksimaliu 100 balų.

Palčiau skaitykite Vilniaus universiteto naujienose.

 

Skirtingos prisitaikymo prie klimato kaitos kryptys ir greičiai

2018 m. lapkričio 27 d. įvyko Aplinkos ministerijos kartu su Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutu organizuotas mokomasis seminaras „Prisitaikymas prie klimato kaitos: nuo valstybės politikos iki vietos lygmens“. Renginys buvo skirtas ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių, mokslinių organizacijų atsotvams. Seminare dalyvavo šie VU Geomokslų instituto darbuotojai: prof. E. Rimkus, doc. J. Kažys, dr. Judita Liukaitytė-Kukienė, dokt. J. Kilpys. Prisitaikymą prie klimato kaitos ir kylančių poplūdžių apžvelgė svečias iš Jungtinės Karalystės Philip Thompson (Lesterio savivaldybė), o karščio bangų poveikį pristatytė Dovilė Adamonytė-Rimkė (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras).

» Skaityti toliau

Stundentų mokslinis projektas – sunkiųjų mineralų koncentracijos matavimai Baltijos jūros krante

Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos II kurso studentė Kristina Viršilaitė nuo 2018 m. spalio 1 d. dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ finansuojamame projekte „Sunkiųjų mineralų koncentracijos kaitos įvertinimas jūros kranto skersiniame profilyje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0072 (vadovas doc. D. Pupienis). Šių metų spalio 8 ir 26-ą dieną Lietuvos pajūrio atkarpoje Būtingė-Klaipėdos uostas, buvo atlikti sunkiųjų mineralų koncentracijos bei morfometriniai Baltijos jūros kranto matavimai. Tyrimus atliko meteorologijos ir hidrologijos II kurso studentė Kristina Viršilaitė kartu su projekto vadovu doc. dr. Donatu Pupieniu. Tyrimo tikslas buvo įvertinti spalio 23-24 dienomis vykusios audros poveikį kranto dinamikai ir sunkiųjų mineralų pasiskirstymui. Minėtomis dienomis audros metu, siautė gūsingas (25 m/s) ŠV krypties vėjas, Baltijos jūroje kilo 4,5 m aukščio bangos, o jūros lygis pasiekė 70 cm.

» Skaityti toliau

Vis kitokia klimato kaita

Spalio 17 d. įvyko Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslo grupės „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis” organizuotas renginys-diskusiją: „Atsakas į klimato kaitą. Pasiruošę? Pirmyn!”. Skirtingų sričių specialistai išdėstė požiūrius į kova su klimato kaita dabartį ir ateities perspektyvas.

Technologija yra daugelių sprendimų raktas, taip teigia KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorė dr. Ž. Stasiškienė. Darnus vystimasis žengia koja kojon su ekologija, „zero carbon“ visuomene ir klimato kaitos švelninimu. Šių dienų technologijos jau leidžia sukurti kokybiškus produktus visiškai neteršiančius aplinkos. Įvairūs pavyzdžiai, nuo avalynės pagamintos iš perdirbtų medžiagų ir miesto eko-daržų iki 3D maisto produktų ir augalus maitinančių karstų, gali būti puikūs ir užkrečiantys veiklos pavyzdžiai jaunajai kartai. » Skaityti toliau

1 3 4 5 6 7 33