Priėmimas į doktorantūrą

Dalyvauti konkurse, norint užimti doktorantūros studijų vietą, galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus. Prašymas ir būtinų dokumentų kopijos (PDF formatu) pateikiami internetu nuo birželio 1 d. iki birželio 27 d. 24 val. Visa informacija dėl 2016 metų priėmimo į doktorantūrą yra  VU internetiniame puslapyje.

Priėmimas (atrankos kriterijus yra pokalbis) į Fizinės geografijos krypties doktorantūrą vyks 2016 m. birželio 29, 9 val. GMF Hidrologijos ir klimatologijos katedroje, 315 kab., M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius.  Pokalbis vertinamas balais, atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją ir mokslinio darbo metodinius įgūdžius, mokslo darbus, jo motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo akademinių dalykų įvertinimo vidurkį, baigiamojo darbo įvertinimą.

Informacinis renginys apie magistrantūros studijas

Visus bakalauro studijų studentus kviečiame į susitikimą su darbdaviais, absolventais ir magistrantais.

Susitikimas vyks gegužės  5 d. nuo 18 val.  GMF 313 a. (M. K. Čiurlionio 21, Vilnius).
Renginys skirtas supažindinti su magistrantūros programomis (HIDROMETEOROLOGIJA, GEOGRAFIJA, KARTOGRAFIJA) ir karjeros perspektyvomis.
Trukmė – apie 2 val.

1 26 27 28 29 30 43