Leidimas ginti darbus

Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos 2 kurso studentų dėmesiui!

Hidrologijos/meteorologijos tiriamuosius darbus leidžiama ginti visiems pristačiusiems darbus.

Meteorologijos ir hidrologijos II kurso ir Hidrometeorologijos I-II kursų studijų programų studentams

Tiriamųjų darbų ataskaitas ir mokslinius projektus* (užbaigtus ir įrištus) prašome pristatyti į Hidrologijos ir klimatologijos katedrą (315 k.) iki 2017 m. gruodžio 22 d. 14 val.

Ginti bus leidžiama tik metodinius reikalavimus (Metodiniai nurodymai rašantiems kursinius ir baigiamuosius darbus – http://www.hkk.gf.vu.lt/) atitinkančius darbus. Tokių darbų autorių sąrašai bus paskelbti gruodžio 27 d.

Rekomenduojame iki gruodžio 11 d. pateikti vadovams darbų juodraščius.

Darbų gynimas vyks sesijos metu nustatytu laiku.

*Bakalauro studijų programos II k. studentai rengia Meteorologijos / Hidrologijos tiriamojo darbo ataskaitą, o magistrantai – Meteorologijos / Hidrologijos mokslinio darbo projektą.

Katedros vedėjas
Prof. A. Bukantis

2017 11 30

Paskaitų pakeitimai

Sinoptinės meteorologijos pagrindų paskaita:

– iš lapkričio 28 d. perkeliama į lapkričio 24 d. 10.00 val. (319 a.)

– iš gruodžio 5 d. perkeliama į lapkričio 29 d. 11.00 val. (318 a.)

Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos II kurso studentų dėmesiui!

Tarpines Hidrologijos/Meteorologijos tiriamojo darbo ataskaitas į 315 kab. prašome pristatyti iki spalio 23 d. 15 val.

Tarpinė tiriamojo darbo ataskaita (TDA) pateikiama raštu laikantis reikalavimų, išdėstytų E. Rimkaus ir G. Valiuškevičiaus leidinyje „Metodiniai nurodymai rašantiems mokslo tiriamuosius ir baigiamuosius darbus“ (2016).

Tarpinę TDA sudaro įvadas, literatūros apžvalga ir literatūros sąrašas. Darbo vadovas įvertins, ar TDA atitinka reikalavimus ir gali būti ginama.

 

Tarpinių tiriamojo darbo rezultatų aptarimui skirtas seminaras numatomas spalio 31 d. 9 val. 316 a.

Tarpinė TDA, darbo vadovui leidus, pristatoma trumpu (5–6 min.) žodiniu pranešimu. Pranešimą galima iliustruoti panaudojant PowerPoint. Rašto darbų vertinimo kriterijai išdėstyti leidinyje „Metodiniai nurodymai…“, 2016.

Tarpinę TDA vertina darbo vadovas.

 

 

Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas

prof. dr. Arūnas Bukantis

Paskaitų pakeitimai

TREČIADIENIS spalio 4 d.
14:00 – 17:00 Biometeorologija (Privalomasis)(paskaita), Doc. Justas Kažys, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)
17:00 – 19:00 Biometeorologija (Privalomasis)(pratybos), Doc. Justas kažys, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)

Paskaitų pakeitimai

PIRMADIENIS rugsėjo 4 d.
14:00 – 16:00 Aplinkos modeliavimo pagrindai (Privalomasis) (paskaita), Doc. Edvinas Stonevičius, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)
16:00 – 18:00 Aplinkos modeliavimo pagrindai (Privalomasis) (pratybos), Doc. Edvinas Stonevičius, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)

KETVIRTADIENIS rugsėjo 14 d.
09:00 – 11:00 Distanciniai metodai hidrometeorologijoje (Privalomasis) (paskaita), Doc. Justas Kažys, 318 Skaitmeninių met. hidromet. l. (CHGF)
11:00 – 13:00 Distanciniai metodai hidrometeorologijoje (Privalomasis) (pratybos), Doc. Justas Kažys, 318 Skaitmeninių met. hidromet. l. (CHGF)

KETVIRTADIENIS rugsėjo 7 d.
14:00 – 17:00 Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai (Privalomasis) (paskaita), Doc. Gintautas Stankūnavičius, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)
17:00 – 19:00 Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai (Privalomasis) (pratybos), Doc. Gintautas Stankūnavičius, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)

Ginantiems tiriamuosius darbus ir mokslinio darbo projektus

Mereorologijos ir hidrologijos studijų programos III kurso bei Hidrometeorologijos studijų programos I kurso studentų dėmesiui

Hidrologijos/Meteorologijos tiriamuosius darbus ir Hidrologijos/Meteorologijos mokslinio darbo projektus leidžiama ginti visiems pristačiusiems darbus.

Hidrologijos/Meteorologijos tiriamųjų darbų gynimas vyks birželio 5 d. 9 val. 316 kab.
Hidrologijos/Meteorologijos mokslinio darbo projektų gynimas vyks birželio 15 d. 9 val. 316 kab.

2017-06-02
Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas
prof. A. Bukantis

1 2 3 6