Leidimas ginti tiriamojo darbo ataskaitas

Meteorologijos/ Hidrologijos tiriamojo darbo ataskaitą leidžiama ginti šiems
Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos
IV kurso studentams:

  1. 1312461
  2. 1313730 (po pataisymo)
  3. 1312458 (po pataisymo)
  4. 1312460
  5. 1312455 (po pataisymo)

 

Pataisytus darbus pristatyti į HKK (315 kab.) iki rugsėjo 15 d. 12 val. 

Tiriamojo darbo gynimas – 2016 m. rugsėjo 16 d. 14 val. 319 k.

  

Gynimo tvarka: darbo pristatymas (5 min. pranešimas su Power Point), atsakymai į komisijos klausimus.

Vertinimas:

  • 30 %   pažymio – vertina darbo vadovas.
  • 70 %   pažymio – vertina komisija.

 

Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas
prof. dr. A. Bukantis
2016 09 07