Mieli abiturientai ir bakalaurai, Jus kviečia studijuoti Hidrologijos ir klimatologijos katedra!

BAKALAURO STUDIJOS

Studijuoti į Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programą kasmet priimama 25-30 vidurinį išsilavinimą įgijusių abiturientų. Priimami didžiausią konkursinį balą turintys stojantieji. Daugiau informacijos priėmimo į Vilniaus universitetą taisyklėse. Bakalauro studijos trunka 4 metus. Yra galimybė pasirinkti gretutinių studijų programą. Studijų forma – dieninė. Labai gerai besimokantiems bakalauro studijų programų studentams skiriamos stipendijos. Atvykusiems studijuoti iš kitų Lietuvos vietovių suteikiamas bendrabutis. Gerai besimokantiems studentams skiriamos stipendijos dalinėms studijoms (1 semestrui) užsienio universitetuose.

Studijų dalykai:

Meteorologijos pagrindai, Hidrologijos pagrindai, Fizika, Matematika, Chemija, Klimatologija, Okeanologija, Orų prognozavimas ir dinaminės meteorologijos pagrindai, Ežerotyra, Hidrometrija, Meteometrija, Anglų kalba ir kt. Atliekamos mokomosios ir profesinės  praktikos,  sudaromos sąlygos rinktis  gretutines studijas kituose fakultetuose.

Profesinės veiklos galimybės:

absolventas gali dirbti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos padaliniuose, Hidrometeorologijos tarnyboje, aplinkos apsaugos, jūrinių tyrimų, vandens ūkio įstaigose, įvairiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse, kur gali būti panaudojamos ne tik hidrometeorologijos žinios ir įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai, kaip kritinio ir analitinio mastymo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, mokėjimo dirbti komandoje.

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Hidrometeorologijos magistrantūros programai kasmet skiriama 10-15 valstybės finansuojamų vietų. Priimami įvairių studijų programų bakalaurai. Magistro studijų trukmė 1,5 metų. Studijų forma – dieninė. Į magistrantūrą priimami aukščiausią konkursinį balą turintys asmenys. Gerai besimokantiems studentams skiriamos stipendijos. Atvykusiems studijuoti iš kitų Lietuvos vietovių suteikiamas bendrabutis.

Kas gali teikti prašymus:

visų fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų krypčių, švietimo ir ugdymo krypčių grupės, socialinių studijų krypčių grupės, istorijos, archeologijos, filosofijos, architektūros pagrindinių universitetinių studijų programas baigę asmenys, meteorologijos ir hidrologijos gretutinių studijų absolventai, baigusieji kolegijas ir papildomųjų studijų programą Geografija Vilniaus universitete. Priėmimo tvarką rasite čia.

Studijų dalykai:

Klimato kaita, R programavimo kalbos taikymas aplinkos tyrimuose, Mokslinio tiriamojo darbo metodologija, Erdvinių duomenų sistemų taikomasis programavimas arba Duomenų bazių projektavimas, Globalios cirkuliacijos modeliavimo pagrindai, Vandentvarka, Krantotyra ir sedimentologija, Mikroklimatologija, Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai, Biometeorologija, Baigiamojo darbo projektas ir Magistro bagiamasis darbas (kryptis: hidrometeorologija).

Profesinės veiklos galimybės:

mokslinis ir kūrybinis-praktinis darbas aukštosiose mokyklose bei universitetuose, mokslo institutuose, Lietuvos Hidrometeorologijos tarnyboje, Aplinkos ministerijos bei Krašto pasaugos ministerijos padaliniuose, vandens ūkio projektavimo įstaigose, oro ir jūrų uostuose, jūrų ūkio ir krantotvarkos organizacijose.

DOKTORANTŪROS STUDIJOS

Ypač gerais studijų rezultatais pasižymėję studentai turi galimybę tęsti studijas fizinės geografijos krypties doktorantūroje. Doktorantūros studijos trunka 4 metus, mokama stipendija. Stojant į doktorantūrą stojamųjų egzaminų nėra. Atranka vykdoma pokalbio metu. Pagrindiniai priėmimo kriterijai – labai geri studijų rezultatai bei mokslinės publikacijos numatoma doktorantūros tema Lietuvos ar užsienio mokslo leidiniuose. Daugiau informacijos stojantiesiems į doktorantūrą rasite čia.